Je hebt een forse groeiambitie en derhalve een permanente behoefte aan kwalitatief goede IT medewerkers en een omgeving die interessant om in te werken en te wonen. Het tekort aan IT- talent in de regio Utrecht, de kwalitatieve missmatch tussen vraag en  aanbod van afgestudeerde IT-ers en het gebrek aan uitstraling als IT-hart van Nederland, vraagt om een gemeenschappelijke aanpak om een onderlinge samenwerking met onderwijsinstellingen (UU, HU, het IT- College en NOVI)  en de lokale overheid (gemeentes Utrecht, Hilversum en Amersfoort). Om die reden hebben we samen met hen veel energie gestoken het vormgeven van de Tech Community.

Doelstelling Tech Community

Doelstelling is het creëren van een ecosysteem, waarde creatie door Business development, IT-bedrijven aan de slag laten gaan met stedelijke IT-opgave, aantrekken van IT-talent en interactie tussen ondernemers en opleiders door het samen bouwen aan studieprogramma’s.

Vooruitlopend op de formele oprichting is er al een start gemaakt vanuit een 7-tal sporen:

  1. Verbeteren matching vraag & aanbod IT-talent;
  2. IT-professionals in het onderwijs (met ondernemers invulling geven aan het lesprogramma);
  3. Werkplaats digitalisering (het MKB helpen met haar digitaliseringsvraag);
  4. Van werk naar werk in de IT (transitie van werknemers uit krimpberoepen naar een baan in de IT);
  5. TechGrounds (kopie van succesvol Amsterdams scholingsproject voor werkzoekende met afstand tot de arbeidsmarkt);
  6. Public Service Lab: Applied Data Science (IT aanpak voor publieke vraagstukken mbt veiligheid, gezondheid, energietransitie etc., mbt AI en Big data)
  7. Events & Netwerk (kennisdeling , versterken van de samenwerking en new business)

Samen met de HU en het NOVI college werken we aan het opzetten van het  IT-Career Centre Utrecht (ICCU). Een vraaggericht opleidingsprogramma (met baangarantie) dat ca. 500 in- en doorstromers per jaar moet gaan creëren binnen de IT-arbeidsmarkt van de regio Utrecht. De financieringsaanvraag voor dit project is begin januari ingediend. Over andere projecten die binnen deze sporen gestart worden, de mogelijkheden om deel te nemen of om eigen projecten in te brengen zullen we je binnenkort informeren. Mocht je nu al vragen hebben, laat het ons weten via erik.vantoor@skillcity.nl of 06-53363033.