Sponsors

Sponsoring Skillcity | PNO Consultants

Geen innovatie zonder IT

Vrijwel elk innovatietraject waar PNO bij wordt betrokken – klein of groot – heeft wel een IT-component. De IT-wereld is zelf ook volop in beweging. Kunstmatige intelligentie, het internet of things en big data zijn voorbeelden van ontwikkelingen die de komende jaren nog een geweldige impact gaan hebben op ons dagelijks leven en werken. Maar de alomaanwezigheid van IT en de enorme toename van mogelijkheden leiden er ook toe dat je onmogelijk meer alles zelf kunt doen. Om succesvol te kunnen innoveren moeten kennis, technieken en zelfs oplossingen worden ingekocht.

Verbinden en netwerken – ook over de grenzen van de eigen sector heen

Er is dus behoefte aan verbinding binnen en met de IT-wereld. Wij herkennen dit dagelijks. Bijvoorbeeld als we partijen uit de gaming industrie en de zorg bij elkaar brengen. Of cybersecurity-experts met waterbeheerorganisaties. Sensortechnologie met de transportsector. Webdevelopers met de duurzame bouwindustrie. Alleen door kennis te delen, samen te ontwikkelen, en elkaar met je eigen specialisme te versterken komen we als bedrijf, als sector en zelfs als economie pas echt verder.

Dit is waarom PNO een steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van zo’n sterk netwerk als Skillcity. Dat doen we door onze eigen kennis – subsidies en innovatie – ter beschikking te stellen aan de deelnemers. Maar ook door actief mee te helpen bouwen aan een verdere versterking en uitbreiding van dit netwerk.

Innovatie en subsidies

PNO consultants ondersteunt ondernemers bij hun innovatieactiviteiten. Wij leveren diensten voor het hele innovatieproces: van idee tot marktintroductie. Subsidies voor innovatie is een van onze kerncompetenties. In Nederland zijn wij met ruim 200 specialisten actief in alle innovatiesectoren. Dit doen wij vanuit het besef dat innovatie noodzakelijk is voor elk bedrijf dat vooruit wil komen, maar ook voor het aangaan van grote uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie en klimaat.