Alternatieve financiers ergeren zich aan de negatieve geluiden over hun sector. Om het imago te verbeteren verenigt een aantal van hen zich in een brancheorganisatie naar voorbeeld van de Nederlandse Vereniging van Banken: Stichting MKB Financiering.

Afgelopen week waarschuwde Peter Praet, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, nog voor de risico’s van schaduwbanken. Het gaat om instellingen die wel deel uitmaken van het financiële systeem, maar onder een veel lichter toezichtregime vallen. Praet prijst de toegang tot ruimere financieringsmogelijkheden voor de reële economie, maar twijfelt over de robuustheid van de sector.

Ronald Kleverlaan, initiatiefnemer van Stichting MKB Financiering, herkent het imagoprobleem. ‘In de markt van alternatieve financiering is sprake van wildgroei en niet iedere partij werkt even transparant. We willen voorkomen dat de goede onder de kwade gaan lijden.’

Onpopulaire keuzes

Staatssecretaris Mona Keijzer ontvangt de partijen donderdag voor het eerst. Het is de bedoeling dat Stichting MKB Financiering, net als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), eens per kwartaal met het ministerie overlegt over de ontwikkelingen in de sector. ‘We komen, anders dan de NVB, niet alleen op voor de bij ons aangesloten bedrijven, maar kijken ook naar de belangen van de kredietnemers.’ De brancheorganisatie hoopt zich voor het einde van het jaar aan te sluiten bij klachteninstituut Kifid. Ook is er nauw overleg met ondernemersnetwerken zoals MKB Nederland en brancheverenigingen van accountants en adviseurs, waaronder de NBA.

Spotcap, Dynamic Credit, Voldaan, Boozt24, Fiduciam, NPEX, Fundiq, Lendix, Funding Circle en Collin Crowdfund hebben zich voor de komende drie jaar vastgelegd als partner van Stichting MKB Financiering. De aangesloten bedrijven verwachten in die periode gezamenlijk voor €5 mrd aan financiering te verstrekken aan 25.000 mkb’s.

Deelnemende partijen committeren zich aan een gedragscode. ‘Dat houdt ook in dat we soms onpopulaire keuzes zullen maken’, zegt Kleverlaan. ‘Zaken die direct ingrijpen in het businessmodel. Denk aan de vergoeding voor adviseurs, daar zijn wij geen voorstander van.’ Makkelijk is dat niet, geeft hij toe. ‘We willen verantwoord krediet, het nakomen van de zorgplicht en het voorkomen van excessen zoals overcreditering en tegelijkertijd zorgen dat er geen achterstand op de concurrentie ontstaat. Dat is een lastige balans.’

De Europese niet-bancaire sector had aan het einde van vorig jaar een omvang van €42.300 mrd, grofweg 40% van het Europese financiële systeem. Het gaat niet alleen om alternatieve financiers, maar ook beleggingsfondsen, durfinvesteerders, kredietunies, hedgefondsen en private-equityfirma’s.