Over drie weken is het Prinsjesdag en dan zal de regering haar plannen voor 2019 presenteren. Een belangrijk onderdeel van deze plannen is altijd het ‘belastingplan’. Uit het regeerakkoord en diverse publicaties blijkt dat er forse hervormingen op stapel staan. Onderstaand een (globaal) overzicht van de te verwachten fiscale maatregelen.

BTW EN ACCIJNS

 • Een verhoging van het lage btw-tarief
  Het lage BTW-tarief van 6% wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%.
 • Wijziging van de kleine ondernemersregeling
  De kleineondernemersregeling verandert van een BTW-gerelateerde in een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. Nieuw is ook dat deze voor alle rechtsvormen gaat gelden. De aangepaste regeling zal op 1 januari 2020 in werking treden. De positie van de ondernemer verandert van een BTW-belaste in een BTW-vrijgestelde ondernemer.
 • Verhoging tabaksaccijns
  In het kader van het verder ontmoedigen van het roken zal de tabaksaccijns verder worden verhoogd in 2019. Een percentage is nog niet bekend.
 • Uitvoering van de E-commerce Richtlijn
  In de periode 2019 – 2021 moet Nederland nog diverse wijzigingen in de E-commerce Richtlijn implementeren. Zo zal vanaf 1 januari 2019 een tegemoetkoming in de btw-verplichtingen moeten worden gegeven aan kleine bedrijven die via het internet digitale diensten leveren aan particulieren in andere lidstaten.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

 • Verlaging VPB tarief
  Het tarief van de VPB gaat omlaag van 20% naar 19% voor winsten tot € 200.000 en daarboven van 25% naar 24%. In dat kader is het zinvol om te bekijken welk voordeel er te behalen is door uitstel van winst tot na 2018.
 • Aanpassing op afschrijving eigen onroerend goed
  Voor gebouwen in eigen gebruik wordt de afschrijving beperkt tot 100% (is nu 50%) van de WOZ-waarde.
 • Beperking verrekening verliezen
  Vanaf 2019 kunnen verliezen nog zes jaar (is nu negen jaar) voorwaarts worden verrekend met winsten.
 • Herziening fiscale eenheid
  De fiscale eenheid in de VPB zal door een spoedmaatregel worden herzien. Deze maatregel gaat gelden met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017.
 • Beperking voordeel FBI’s
  Fiscale beleggingsinstellingen mogen niet meer investeren in vastgoed als zij voor het 0%-VPB-tarief in aanmerking willen blijven komen.

INKOMSTENBELASTING

 • Nieuwe tariefstructuur
  Er is het voornemen om in de periode 2019 – 2021 de inkomstenbelastingtarieven te veranderen in een structuur met maar twee schijven. Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen.
 • Een versobering van aftrekposten
  Verschillende aftrekposten, waaronder de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling maar ook de aftrek van alimentatie, zullen per 1 januari 2109 worden versoberd. Dit betreft een verlaging van het toptarief waartegen de aftrek mogelijk is.
 • Verlaging van de energie-investeringsaftrek en voortbestaan van milieu-investeringsaftrek
  De EIA zou samen met de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving van milieubedrijfsmiddelen per 1 januari 2019 vervallen. Echter de genoemde regelingen blijven gehandhaafd, alleen wordt de EIA wel verlaagd van 54,5% naar 45%.
 • Aanpassing verlaagde bijtelling elektrische auto’s
  Het verlaagde bijtellingspercentage van 4% van de cataloguswaarde van de auto voor elektrisch aangedreven zogenaamde nulemissie-auto’s gaat gelden tot en met een catalogusprijs van € 50.000. Boven de € 50.000 gaat een bijtelling van 22% gelden per 2019. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een forse verschuiving in de aanschaf (en restwaarde) van elektrische auto’s uit het duurdere segment. Deze maatregel raakt uiteraard ook de loonbelasting.
 • Aanpassing in aftrekposten eigenwoning
  Het eigenwoningforfait en het toptarief waartegen men de hypotheekrente kan aftrekken dalen. De aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld verdwijnt geleidelijk aan, zodat men uiteindelijk wel belasting betaalt over het eigenwoningforfait.
 • Verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief
  Het aanmerkelijkbelangtarief wordt in de periode 2019 – 2021 geleidelijk verhoogd van 25% naar 28,5%.