Softwarebedrijf Planon maakt gebruik van een nieuwe leenfaciliteit van de Europese Investeringsbank. Daarmee zet het bedrijf de banken en risicokapitaalverstrekkers aan de zijlijn. Het betreft een lening van € 12 miljoen, waarmee Planon in verdere groei en SaaS kan investeren.