Ordina heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst behaald van €3 miljoen. Een jaar eerder werd nog een verlies van €3,9 miljoen opgetekend. Deze omslag werd bereikt door sterke groei in Belgie en voortgaande kostenbesparingen in Nederland. De omzet nam met een kleine 3 procent toe tot €177,8 miljoen. In Nederland kromp de omzet met 1,8 procent. Belgie/Luxemburg zag de omzet met ruim 20 procent stijgen. Er vloeit geen bloed meer uit Ordina, maar de vraag is of dit op langere termijn zo zal blijven. Het opknippen in enkele meer gespecialiseerde baby-Ordina’s zou mijn voorkeur hebben. Ordina is op dit moment circa 2750 FTE groot.