Het zijn kleine stapjes maar sinds halverwege vorig jaar gaat het weer de goede kant uit bij Ctac. In het eerste kwartaal nam de omzet op vergelijkbare basis met 11 procent toe tot €21, 2 miljoen. Hierbij is gecorrigeerd voor de verkoop van het belang in IFS Probity. Het bruto en nettoresultaat namen met ruim 13 en 20 procent toe tot respectievelijk 6 ton en €426.000. Clouddiensten maken inmiddels voor eenderde deel uit van de omzet.