Een joint-venture, bestaande uit onder andere NEOS, KRR en Schroders, heeft een fonds opgericht voor het verstrekken van financieringen aan MKB-bedrijven in Nederland en Duitsland. Het financieringsprogramma is door de omvang van 1 miljard euro het grootste private MKB-kredietfonds in Europa.

Het financieringsprogramma profiteert van de aantrekkelijke marktomstandigheden en een aanzienlijke vraag naar private kredietverlening aan MKB-bedrijven in Nederland en Duitsland. De joint venture is tot stand gekomen door gebruik te maken van het toonaangevende NEOS-platform en de diepgaande kennis die NEOS heeft van de lokale markt, in combinatie met de wereldwijde beleggingsexpertise van KKR en Schroders.

NEOS is een toonaangevende innovator op het gebied van direct lending. KKR, een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij, is de belangrijkste financier van deze joint-venture. Daarnaast investeert ook Schroders, de wereldwijde vermogensbeheerder en strategische aandeelhouder van NEOS in het fonds. De joint venture zal een breed palet aan Nederlandse en Duitse bedrijven ondersteunen door hen te helpen met alternatieve en flexibele financiering in hun ontwikkelings- en groeidoelstellingen.

Skillcity directeur Erik van Toor heeft goede ervaringen met financiering via NEOS. “Zij zijn zeer terzake kundig, werken met een heldere structuur en kunnen snel beslissen.”

“Het financieringsprogramma richt zich op groeiende bedrijven die hebben laten zien dat ze in hun respectievelijke expertisegebieden uitblinken. Het financieringsprogramma stelt NEOS in staat om nog beter in te spelen op de sterk groeiende financiële behoeften van het bedrijfsleven en zal ons helpen ons productbereik en regionale aanwezigheid uit te breiden”, aldus Quirijn Haak, CEO van NEOS Direct Lending.

“Het MKB vormt de ruggengraat van de Europese economie. Als gedisciplineerde en langetermijnbelegger zien wij veel kansen in het verstrekken van kapitaal aan deze bedrijfssector, met name in Nederland en Duitsland”, aldus Daniel Pietrzak, member van KKR.

“Kleine en middelgrote ondernemingen in Europa zijn in toenemende mate op zoek naar schuldfinanciering van nietbancaire kredietverstrekkers. Tegelijkertijd raken ervaren institutionele beleggers steeds meer vertrouwd met het concept om groeifinanciering aan het MKB te verstrekken in ruil voor hogere rendementen dan op de publieke markten bereikbaar zijn. We zijn blij dat we kunnen voorzien in de behoeften van onze institutionele klanten. Daarnaast verheugd het ons dat onlangs ons belang in NEOS hebben verhoogd tot 49% in het kader van de aandacht die we geven aan private markten”, aldus Alan Cauberghs, hoofd Private Assets bij Schroders.

De investering van KKR is afkomstig van fondsen die door KKR Credit worden beheerd.