CustomerGauge is actief in het marketing analytics domein, wat een nog relatief jong vakgebied is. Investeerder Newion heeft voor CustomerGauge een A-ronde funding gecoordineerd ter grootte van $2,5 miljoen.