Terug

Wingman Business Valuation

Participant, Club van 100

Zonnehof 40
3811 ND Amersfoort

088 9464626

Wingman waardeert aandelen en aandelenpakketten in ondernemingen. Wij ondersteunen op waarderingsgebied bij transacties (zoals bij fusie en overname, buy out en buy in), bij de waardering van immateriële vaste activa (merknaam, licenties, goodwill) en bij geschillen. Als onafhankelijke waarderingsdeskundigen zijn wij vaak betrokken bij uitkoop van aandelen en aanbieding van (minderheids-)pakketten van aandelen en bij waarderingsvraagstukken vanuit financiële rapportageverplichtingen (zoals impairment analyses) of vanuit fiscale gedreven motieven. Daarnaast zijn wij veelvuldig betrokken bij vraagstukken omtrent schadebepaling (economische schade) en zijn wij vertrouwd met schadestaatprocedures. Met grote regelmaat treden wij op als bindend adviseur of als arbiter, respectievelijk als adviseur van de rechtelijke macht.