Terug

PNO Consultants

Participant, Club van 100

Laan van Zuid Hoorn 15
2289 DC Rijswijk

088 8381300

Innovatie en funding

PNO consultants ondersteunt bedrijven en instellingen bij hun innovatieactiviteiten. Wij leveren diensten voor het hele innovatieproces: van idee-vorming tot marktintroductie. Het funden van een innovatie, bijvoorbeeld met behulp van subsidie, vormt een van onze kerncompetenties. In Nederland – onze bakermat – zijn wij met ruim 200 specialisten actief in alle innovatiesectoren en ook in Brussel en een aantal Europese landen werken nog eens een kleine 100 mensen voor kleine en grote bedrijven, universiteiten en internationale consortia. Dit alles doen wij vanuit het gedeelde besef dat innovatie noodzakelijk is voor elk bedrijf dat vooruit wil komen, maar ook voor het aangaan van grote uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie en klimaat.

Zonder ICT geen innovatie

Vrijwel elk innovatietraject waar PNO bij wordt betrokken – klein of groot – heeft wel een ICT-component. De overheid noemt in het topsectorenbeleid ICT een ‘doorsnijdend’ thema – daarmee duidend op de relevantie van ICT voor alle sectoren. Nederlands’ meest populaire innovatiesubsidie, de WBSO, hanteert zelfs een aparte beoordelingssystematiek voor ICT-innovatie.

De ICT-wereld is zelf ook volop in beweging. Kunstmatige intelligentie, het internet of things en virtual en augmented reality zijn voorbeelden van ontwikkelingen die de komende jaren nog een geweldige impact gaan hebben op ons dagelijks leven en werken.

API-businessstrategie

De alomaanwezigheid van ICT, tegelijk met de enorme toename van mogelijkheden, leidt ertoe dat je onmogelijk meer alles zelf kunt doen. Zo is het vandaag de dag niet meer mogelijk om volledig binnen de vier veilige muren van je bedrijf, dus zonder enige inbreng van buitenaf, te innoveren.  Kennis, technieken en zelfs oplossingen moeten worden ingekocht. Dit noemt men ook wel de ‘API-businessstrategie’ – een term die de ICT-wereld zeker zal herkennen.

Verbinden en netwerken – ook over de grenzen van de eigen sector heen

Er is dus behoefte aan verbinding binnen en met de ICT-wereld. Wij herkennen dit dagelijks. Bijvoorbeeld als we partijen uit de gaming industrie en de zorg bij elkaar brengen. Of cybersecurity-experts met waterbeheerorganisaties. Sensortechnologie met de transportsector. Webdevelopers met de duurzame bouwindustrie. Alleen door kennis te delen, samen te ontwikkelen, en elkaar met je eigen specialisme te versterken komen we als bedrijf, als sector en zelfs als economie pas echt verder.

Dit is waarom PNO een steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van zo’n sterk netwerk als Skillcity. Dat willen we doen door onze eigen kennis – funding en innovatie – op alle mogelijke manieren ter beschikking te stellen aan de deelnemers. Maar ook door actief mee te helpen bouwen aan een verdere versterking en uitbreiding van dit netwerk.

Voor contact met PNO Consultants kun je bellen met Wouter van Dijk (06 – 29 55 89 12) of Arthur de Haan (06 – 13 14 55 16).