Netflix kwam met prima resultaten over het afgelopen kwartaal naar buiten. Inmiddels maken bijna 50 miljoen leden gebruik van de streaming diensten van Netflix. Dat resulteerde in een kwartaalomzet van USD 1,34 miljard. De nettowinst kwam op USD 71 miljoen uit, ruim het dubbele van de kwartaalwinst een jaar eerder. Die bedroeg toen USD 29,5 miljoen. Netflix verhoogde in Europa het abonnement met 1 euro per maand, hetgeen geen merkbare invloed op de instroom van nieuwe leden heeft geleid.

Bronbericht: Netflix heeft het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal zowat verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Lees: Netflix verdubbelt resultaat, breidt uit in september.

Bron: Emerce, 21 juli 2014