World Economic Forum (WEF) zet ons land op zesde plaats van ‘competitiefst’

De Nederlandse economie heeft op het terrein van innovatie nog grote stappen te zetten. Dat stelt het World Economic Forum in zijn rapport The Global Competitiveness Report 2018.

The Global Competitiveness Report van het World Economic Forum (WEF) is de jaarlijkse graadmeter van internationaal concurrentievermogen uitgevoerd onder circa honderdveertig landen. In de editie van 2018 is Nederland de derde meest concurrerende economie in Europa; wereldwijd staat ons land als zesde genoteerd in de Global Competitiveness Index (GCI). De top vijf van deze concurrentie-index bestaat respectievelijk uit de VS, Singapore, Duitsland, Zwitserland en Japan.

Het onderzoek somt tal van goede voorwaarden op die in Nederland aanwezig zijn, zoals juridische onafhankelijkheid, persvrijheid, de openheid van de overheid, ethiek en transparantie, een goed opgeleide beroepsbevolking en goed onderwijs. Bovendien investeert Nederland in menselijk startkapitaal als het gaat om vaardigheden van afgestudeerden. Hierbij gaat het om digitale vaardigheden, aanvullende trainingen en kritisch denken.

Verder is de Nederlandse economie zeer open en dynamisch, en wordt zij nog eens gekenmerkt door ruimte voor ondernemerschap waarbij het relatief gemakkelijk is nieuwe bedrijven op te zetten of te ontmantelen. Zo zijn er in Nederland steeds meer startende ondernemers die risico durven te nemen en die disruptieve technologieën en nieuwe businessmodellen omarmen. Met tot gevolg dat de groei in Nederland steeds meer op het conto komt van nieuwe innovatieve scale-ups.

Steken vallen

“De vierde industriële revolutie vereist een nationaal innovatiebeleid om ruim baan te krijgen”

Punten van verbetering zijn er ook. Zo laat de Nederlandse economie steken vallen op het gebied van ict-toepassingen en het innovatievermogen van bedrijven en kennisinstellingen. Het rapport wijst erop dat de vierde industriële revolutie (lees disruptieve technologieën als kunstmatige intelligentie, big data, robotisering, blockchain, 3d-printing) een meer nationaal innovatiebeleid vereist om ruim baan te krijgen.

Juist omdat de VS, Singapore, Duitsland, Zwitserland en Japan onophoudelijk investeren in technologie en innovatie, vormen zij de koplopers van de mondiale concurrentie-index. Daarnaast beseffen genoemde landen dat een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk is om duurzame groei en welvaart te realiseren. Volgens het World Economic Forum zijn structurele hervormingen in de vorm van aantrekkende investeringen in talentontwikkeling, onderwijs en innovatie noodzakelijk om duurzame groei van de wereldeconomie te bewerkstelligen. Als Nederland daar niet aan mee doet, zal het ook volgend jaar niet tot de top vijf reiken.

Bron: Computable