Het kabinet trekt €200 mln uit voor het midden- en kleinbedrijf. Het geld is onder meer bedoeld voor kleinere ondernemers die een eigen webshop of app willen bouwen. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA) vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad bekend.

Ondernemers informeren zich over digitalisering tijdens de webwinkeldagen in de Jaarbeurs in Utrecht. Foto: Harold Versteeg/Hollandse Hoogte

‘De kapster in Pijnacker, de techstart-up uit Zwolle en het architectenbureau in Delft, lopen tegen uiteenlopende dingen aan: hoe kom ik aan goed personeel? Hoe kom ik aan financiering? Hoe profiteer ik van de kansen die digitalisering biedt?’, zei Keijzer bij de presentatie van haar ‘MKB-actieplan’, waar de maatregelen deel van uitmaken.

Cybersecurity

Hoewel ruim acht op de tien consumenten via internet winkelt, biedt slechts 15% van de mkb-ondernemers online diensten en producten aan. Ondernemers lopen daardoor veel omzet mis en kunnen niet optimaal meeprofiteren van de economische bloei.

Er gaat €123 mln naar ophoging van budgetten voor innovatie en kennisdeling en zo’n €31 mln naar onder meer cybersecurity. Ook steekt het kabinet circa €25 mln in projecten rond ‘menselijk kapitaal’, zoals het koppelen van studenten aan bedrijven.

Financieringstafels

Keijzer stelt ook een onbekend bedrag beschikbaar voor regionale ‘financieringstafels’, die ondernemers en aanbieders van krediet bij elkaar moeten brengen. Daarnaast komt er, vanuit de zogeheten Mkb-samenwerkingsagenda, jaarlijks zo’n €64 mln voor innovatieve ideeën van ondernemers.

In een reactie zegt MKB-Nederland aandacht voor wet- en regelgeving te missen. Ook wijst de belangenorganisatie erop dat een aantal prangende problemen elders in het kabinet moeten worden opgelost, zoals de verhoging van de box 2-heffing voor directeuren-grootaandeelhouders, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de premiedifferentiatie in de Wet arbeidsmarkt in balans die flexwerk duurder maakt.

Bron: FD