Het pensioenakkoord is veel in het nieuws. Dat is ook logisch want het pensioenakkoord is een historisch akkoord. Bijna het gehele Nederlandse pensioenstelsel wordt gewijzigd. Maar wat het akkoord betekent en wat de concrete gevolgen voor werkgever en werknemer zijn, wordt (nog) bijna nergens beschreven. In de publicatie Perspectief van VLC & Partners beschrijven zij de gevolgen voor een werkgever met een verzekerde beschikbare premieregeling.

 

De premieregeling

De premieregeling staat ook wel bekend onder drie andere namen: een DC-regeling, een zuivere premieregeling en een beschikbare premieregeling. Allemaal verschillende namen voor precies dezelfde regeling. Bij een beschikbare premieregeling wordt voor iedere deelnemer, ieder jaar een premie ingelegd op een pensioenbeleggingsrekening. De premie is het uitgangspunt van de pensioenregeling vandaar ook de naam. Verder is nog van belang dat het hier specifiek gaat over de premieregeling die bij een pensioenverzekeraar of een zogenaamde Premie Pensioen Instelling (PPI) is ondergebracht en dus niet over de premieregeling bij een pensioenfonds.

In deze publicatie van VLC & Partners worden actuele ontwikkelingen door de specialisten van VLC & Partners gedeeld. Lees hier de volledige publicatie.