Het kabinet schroeft zijn digitale ambities op. Het wil dat alle Nederlanders over vijf jaar beschikken over snel breedbandinternet van minimaal 100 megabit per seconde. Eerder hanteerde de regering 2025 als streefjaar.

Een grote meerderheid van de bevolking moet binnen vijf jaar zelfs een tien keer zo snelle verbinding van 1 gigabit per seconde in huis hebben. Op dit moment zijn de kabelaanbieders nog niet zo ver. Het ‘Max’-abonnement van Ziggo reikt bijvoorbeeld tot 400 megabit per seconde voor downloaden. KPN biedt via glasvezel tot 500 megabit aan.

Dat staat in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet dinsdag presenteert. Het kabinet heeft de ambitie om de digitale koppositie van Nederland in Europa te versterken.

Buitengebieden

In het actieplan staat verder dat het kabinet een dekkingsverplichting van de mobiele telecomaanbieders gaat eisen voor het nieuwe supersnelle mobiele 5G-netwerk. Het kabinet zal zo’n verplichting opnemen in de voorwaarden waaraan telecombedrijven moeten voldoen bij de veiling van etherfrequenties.

Het actieplan is een verder uitwerking van de ideeën die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) half juni presenteerde. Zij legde toen de nadruk op digitalisering van het midden- en kleinbedrijf, die in Nederland achterblijft in vergelijking met de rest van Europa.

Gemeenten en provincies in dunbevolkte buitengebieden met traag internet krijgen hulp van het ministerie. Naast kennisuitwisseling over bijvoorbeeld leges en graafdieptes, komt er een regeling die het lokale overheden makkelijker maakt om de aanleg van netwerken financieel te ondersteunen.