Het lijkt me geen deal uit luxe. Na het faillissement van iTricity, inclusief de ermee verbonden vennootschap Glidepath, hadden Inter Access en CTB een flink probleem. Zoals onbetaalde rekeningen. Maar belangrijker nog: iTricity was voor beide IT-bedrijven een strategische partner op het gebied van managed services. Naar verluid was twee derde van de omzet van iTricity hiermee gemoeid. De oplossing wordt een doorstart, waarvoor Inter Access en CTB een nieuwe vennootschap hebben opgericht. Daarmee krijgen deze bedrijven wel activiteiten in huis, waar ze juist eerder afstand van hadden gedaan.

Bronbericht: Inter Access en CTB nemen de activiteiten van de failliete datacenterdienstverlener Itricity uit Schiphol-Oost over die 28 maart failliet werd verklaard. Ook de failliete boedel van de Glidepath-vennootschap, de voorloper van Itricity is opgekocht. Lees: Inter Access en CTB nemen failliet iTricity over.

Bron: Computable, 29 maart 2011