De Nederlandse maakindustrie heeft behoefte aan nieuwe, slimmere processen en producten. Bedrijven die werken aan dergelijke innovaties, kunnen een beroep doen op  DIGIPRO en IPRO-N.

Mkb’s die actief zijn in of voor de maakindustrie zoals IT-engineers of productontwikkelaars kunnen een beroep doen op deze subsidies als zij een ‘intelligent’ nieuw product of proces ontwikkelen op gebieden als:

 • ICT, besturingselektronica/software;
 • robotisering van maakprocessen;
 • 3D-printing;
 • kunstmatige intelligentie;
 • augmented & virtual reality;
 • Internet of Things;
 • internet- en datanetten-techniek;
 • breedbandnetwerken en cloudtechnologie;
 • cybersecurity;
 • big data en data-analytics; dataregistratie en -verwerking.

Belangrijkste voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste subsidievoorwaarden:

 • het bedrijf moetr zijn gevestigd in het projectgebied van IPRO-N of DIGIPRO (Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel en Oost-Brabant);
 • het gaat een nieuw en slim product ontwikkelen voor de maakindustrie;
 • het bedijf staat daarbij open voor samenwerking met een Duitse partner die helpt als ‘kennisleverancier’.

Die partner kan overigens zowel een bedrijf zijn als een niet-commerciële partij.

Bedragen

De subsidiebedragen verschillen per fase van productontwikkeling:

 • conceptontwikkeling (subsidie van maximaal 2.500 euro);
 • haalbaarheidsstudie (subsidie van maximaal 8.000 euro);
 • bouw van een prototype (subsidie maximaal 48.000 euro).