Op vergelijkbare basis is de omzet van Detron in 2015 met €2 miljoen toegenomen tot €97 miljoen. Dit is exclusief de omzet van Marviq, waarvan begin 2015 afscheid werd genomen. Door de verschuiving naar meer dienstverlening namen de marges toe, resulterend in een met 69 procent toegenomen operationele jaarwinst van €5,9 miljoen. Voor dit jaar verwacht Detron met 5 – 10 procent te groeien.