Het FD publiceerde vandaag een analyse van de cyber security markt in Nederland. Er wordt veel over geschreven mede ingegeven door de komende GDPR-richtlijn. De teneur is dat cyber security feitelijk nog een (te) kleine markt betreft. Fox-IT heeft zichzelf goed op de kaart gezet, maar is eigenlijk ook niet meer dan een middelgroot MKB-bedrijf, waar in 2015 veel geld voor betaald is. KPN is begrijpelijkerwijs met acquisities een portfolio aan het opbouwen, maar kan ook nog niet echt een deuk in het bekende pakje boter slaan. Een remmende factor is verder het te schaarse talent, waarover de bedrijven kunnen beschikken. Hier wordt je niet blij van, maar misschien ziet het FD het te somber?