Van Diepen Van der Kroef is al vele jaren actief participant van SkillCity. Met circa 80 advocaten is het kantoor gericht op ondernemers en ondernemingen. 

Wij krijgen op dit moment van onze klanten en relaties vele en diverse corona gerelateerde vragen. Zoals : 

  • Wat betekent de coronacrisis voor mijn lopende contracten;
  • Kunnen betalingen worden opgeschort;
  • Welke maatregelen kan ik treffen als de andere partij zijn verplichtingen niet nakomt;
  • Moet ik het wijzigingsvoorstel accepteren (bijv. Latere levering, opschorting voor onbepaalde tijd, vervangende dienst of product);
  • In hoeverre kan ik van mijn medewerkers vragen een bijdrage te leveren (bijvoorbeeld verplicht vakantie dagen opnemen, betaling vakantie geld uitstellen);
  • etc.

Voor de beantwoording van deze en nog meer vragen, hebben wij voor de leden van SkillCity een gratis doorlopend spreekuur geopend. Wanneer u corona gerelateerde vragen heeft kunt u bellen naar 030 – 236 46 00. U wordt dan doorverbonden met een van onze advocaten voor de beantwoording en oplossingsrichting van/voor uw vragen.

Neem ook alvast een kijkje op het, door Van Diepen Van der Kroef, speciaal ingerichte coronaloket.