Computrain, een toonaangevende opleider op het gebied van IT & Business, wordt kennispartner van Skillcity. Wij zijn bijzonder verheugd met deze uitbreiding van het kennisnetwerk. Computrain ziet grote toegevoegde waarde op het gebied van kennisoverdracht in ‘de breedste zin van het woord’ en direct contact met IT ondernemers.

Computrain is opgericht in de jaren ’80, toen het merendeel van medewerkers bij bedrijven nog niet met een eigen PC werkten. Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de grootste praktijkopleiders met een compleet en actueel aanbod op het gebied van IT-opleidingen. Behalve de diversiteit van het opleidingsaanbod vallen vooral de praktijkgerichtheid en de aansluiting op de actualiteit op. Op elk vakgebied en op elk niveau wordt zo kennis aangereikt die direct kan worden toegepast in de eigen werkpraktijk.

In de eerstvolgende nieuwsbrief leest u meer over Computrain en de samenwerking met SkillCity.