Centric doet afstand van de Bestmate-activiteiten door deze bij Pantheon Automatisering onder te brengen. Bestmate is een ERP-pakket voor groothandelbedrijven en uitgeverijen dat nog steeds 60 klanten kent. De basis van het pakket stamt uit het begin van de tachtiger jaren. Het pakket draait op de i-systemen van IBM. Zes medewerkers van Centric stappen over naar Pantheon.