Het kabinet gaf aan met haar maatregelen tegen het COVID-virus te varen op zicht. Dat is vooral snel en reactief handelen op obstakels (ijsberg) die je aan ziet komen. Liever gebruik je verschillende bronnen, zoals sonar, radar, landkaarten en de vaarsnelheid om zo een completer en accurater beeld te scheppen van waar je bent en hoe bij te sturen.

Met de huidige COVID situatie is het nog belangrijker te weten waar je als organisatie staat. Maar hoe weet je dat als veel collega’s thuiswerken? Hoe beter je op de hoogte bent van de prestaties, des te sneller en beter zijn maatregelen te bedenken om je als organisatie aan te passen.

Om objectief, onbevooroordeeld te weten waar je staat heb je feiten nodig. Met goede data is de discussie over de te nemen maatregelen pas echt waardevol. Misschien lukt het dan wel om data gedreven te worden!

Maar hoe kom je aan de data? Wie betrek je bij de interpretatie? En hoe help je hen dit leuk te vinden? Wat doe je als de kwaliteit te wensen overlaat? Hoe visualiseer je de data aantrekkelijk?

Aan de hand van een aantal praktijk voorbeelden schetsen we mogelijkheden die een SkillCity-organisatie kan helpen om met beter inzicht stuurbaarder te worden.

Programma

10.00 uur        Inleiding en introductie spreker – Erik van Toor SkillCity
10.10 uur        Sturen op (in)zicht – Edward Ammerlaan – Medeoprichter Ensior – Making Business Intelligence Work
10.50 uur        Vragen en discussie

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier hiernaast.

Aanmelden voor event Webinar 2 juli Sturen op inzicht