We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de een presentatie rondom het waarborgen van de continuïteit van je bedrijf in 2021 ev.

 Direct of indirect worden we allemaal geraakt door COVID-19 en de door de overheid ingestelde maatregelen over verdere verspreiding te beperken. De exacte impact van de coronacrisis op onze economie is nog ongewis. Als gevolg van de overheidssteun is het aantal faillissementen vooralsnog binnen de perken gebleven, maar er lijkt sprake van stilte voor de storm. Ongeacht of het met je eigen bedrijf goed of minder goed gaat, is er onzekerheid over de conditie van je afnemers. Welke klanten gaan het mogelijk niet overleven en welke preventieve maatregelen kan je nemen.

Arjan van Dieren is insolventierechtadvocaat en curator bij Van Diepen Van der Kroef, hij benadert die vraag in deze sessie met name vanuit de positie van de ondernemer die te maken krijgt met een klant of relatie in financiële moeilijkheden. Hij gaat in op de vraag welke preventieve maatregelen je nu al kan nemen. Bijvoorbeeld om in de positie van preferent crediteur te komen.

Ook geeft hij ‘tips and tricks’ over hoe om te gaan met een daadwerkelijke faillissementssituatie en met een curator. Tot slot is er bijzondere aandacht voor de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord, die op 1 januari a.s. in werking zal treden en het mogelijk maakt om crediteuren te dwingen medewerking te verlenen aan een schuldeisersakkoord.”

In het tweede deel van deze presentatie geeft Johan Nijboer van Deloitte ons inzicht in de meest recente maatregelen op financieel gebied. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de maatregelen gericht op het creëren van liquiditeit, bijvoorbeeld door het verschuiven van verliezen naar voorgaande jaren.

Anderzijds zijn er maatregelen om tegemoet te komen aan de nieuwe wijze van werken die de Coronacrisis met zich mee heeft gebracht. Johan zal expliciet ingaan op de coronareserve en de mogelijkheden voor het fiscaal faciliteren van thuiswerken en het maken van wijzigingen in bestaande afspraken met werknemers.

Je wordt in ruim een uur bijgepraat en er is uiteraard alle ruimte om publiekelijk, of in een persoonlijke chatbox je vragen te stellen.

 

Programma

15.30 uur            welkom en opening

15.40 uur            presentatie Arjan van Dieren van Van Diepen van der Kroef

16.20 uur            Johan Nijboer van Deloitte

17.00 uur            afsluiting

 

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich eenvoudig aanmelden via het formulier aan de rechterkant onder vermelding van uw naam, e-mail, adresgegevens, telefoonnummer.

Aanmelden voor dit event