Seminar

Op dinsdag 8 oktober 2019 organiseert Skillcity in samenwerking met Van Diepen Van der Kroef een seminar over de actuele ontwikkelingen in arbeidswet- en regelgeving.

Aan de orde komen in het bijzonder:
• De Wet arbeidsmarkt in balans die op 1 januari 2020 in werking treedt;
• De gevolgen van het nieuwe Pensioenakkoord voor werkgevers en werknemers;
• De Compensatie Transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 april 2020;
• Actuele stand van zaken regelgeving Zelfstandigen zonder personeel.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Het programma

15.30 uur       Ontvangst op het Stadsplateau 17 te Utrecht (u kunt zich melden bij de centrale receptie)
16.00 uur       Aanvang presentatie
17.00 uur       Afsluiting en borrel

Aanmelden

Voor deelname aan een van de bijeenkomsten kunt u zich eenvoudig aanmelden via het formulier. Indien u een introducé wilt meenemen, is die persoon uiteraard ook van harte welkom. Graag ontvangen wij voor 1 oktober 2019 a.s. uw aanmelding.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 – 236 46 00 of per e-mail.

Aanmelden voor dit event