Op 22 april van 15.30 tot 17.00 uur vindt de volgende rondetafel bijeenkomst plaats waarbij jullie zelf samen met Deloitte en Van Diepen van der Kroef de inhoud zullen bepalen.   

Centraal staat het delen van ervaringen en vragen die er spelen met betrekking tot thuiswerken. De bijeenkomst start met twee korte inleidingen van onze kennispartners van Diepen van der Kroef en Deloitte.

 Allereerst zal mr Eelco Keuvelaar, advocaat bij Van Diepen van der Kroef (vDvdK), ingaan op vragen die er leven over wijzigingen in het arbeidsrecht.

Hij zal ingaan op de beantwoording van de volgende vragen:

  • Is werken aan de keukentafel met een laptop het nieuwe normaal? Welke regels mag je stellen aan het thuiswerken?  
  • Hoe ga je om met quarantaine / thuisopvang van kinderen en (gedeeltelijk) niet werken?
  • Hoe pas je de oude arbeidvoorwaarden – inclusief je controlebeleid – aan op het nieuwe (thuis)werken?
  • Mag je jouw medewerker verplichten tot testen/ vaccineren en wat is het gevolg?
  • Wat te doen bij minder werk vanwege de coronamaatregelen?

 Aansluitend gaat Johan Nijboer van Deloitte in op de laatste stand van zaken betreffende diverse coronagerelateerde maatregelen. Tijdens zijn presentatie gaat hij in op:

  • de regeling rondom uitstel van betaling;
  • de betalingsregeling voor belastingschulden;
  • het salaris van de DGA;
  • onkostenvergoedingen;
  • financiële tegemoetkomingen voor ondernemers.

 Na de inleidingen zullen we, onder leiding van een moderator, ervaringen uitwisselen en vragen stellen. Tijdens eerdere rondetafel bijeenkomsten hebben geleerd dat we veel kunnen leren van elkaar.

Aanmelden

Voor deelname kun je je eenvoudig aanmelden via het formulier aan de rechterkant onder vermelding van jouw naam, e-mail, adresgegevens en  telefoonnummer.

Aanmelden voor dit event