In 2013 zijn vier ICT-bedrijven uit het netwerk van Skillcity gestart met het delen van kennis over hun aanpak om beter te gaan presteren. Inmiddels hebben negen ICT-bedrijven (Amis, Bergler ICT, brightONE, Ensior, Feka, Rainbow Solutions, Transfer Solutions, Truston en Winvison) een scan uit laren voeren. De uitkomsten gaven richting aan de specifieke verbetertrajecten voor deze bedrijven. Er is een kenniskring ontstaan, waar tijdens workshops de ervaringen worden gedeeld en verbetertrajecten worden besproken.

Het gemeenschappelijk kader is de theorie van ‘High Performance Organisatie’ (HPO) van professor André de Waal, een expert op het gebied van prestatiemanagement (zie www.hpocenter.nl/hpo-expert/andre-de-waal). Hij onderscheidt de volgende vijf factoren die bepalend zijn voor het succes van een onderneming: kwaliteit van management, openheid & actiegerichtheid, lange termijngerichtheid, continue verbetering en vernieuwing, kwaliteit van medewerkers. De theorie is wetenschappelijk onderbouwd met onderzoek met meer dan 40.000 deelnemers over de hele wereld. Dit is een verschil met andere methoden op het gebied van prestatiemanagement zoals Good to Great, Six Sigma, Balanced Scorecard en Great Place to Work.

Tijdens het seminar van 1 oktober presenteren Transfer Solutions, Winvision en brightONE hun ervaringen met HPO om andere ICT-bedrijven te stimuleren zich aan te sluiten bij de kenniskring. Hiernaast worden op het seminar twee cases behandeld: PharmaPartners (onderdeel van TSS) presenteert een HPO aanpak gericht op de verbetering van de organisatie en de andere case is de kennisuitwisseling rond HPO bij 34 overheidsdiensten in de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep).

Programma

14.00 Ontvangst

14.30 Welkom en opening

14.35 Methoden voor prestatieverbetering en HPO, interview met Transfer Solutions

14.50 Excellente organisatieverbetering bij PharmaPartners (TSS)

15.35 Spelregels voor prestatieverbetering bij Winvision

15.50 Pauze

16.10 Effectief leiderschap bij brightONE als basis voor beter samenwerken

16.30 Vergelijking van prestaties bij overheidsorganisaties in RBB Groep

17.05 Kennisdelen over prestatieverbetering in HPO bij ICT-bedrijven

17.20 Afsluiting en borrel

Locatie

brightONE IT Services, Basicweg 24, Amersfoort

Doelgroep, kosten en aanmelden

Het seminar is toegankelijk voor ICT-bedrijven met meer dan 20 FTE. De kosten voor deelname bedragen per bedrijf 295 euro (ex BTW). Dit wordt gerestitueerd bij deelname aan de kenniskring. Er zijn per bedrijf 1-2 vertegenwoordigers welkom.

Wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje naar ben.alfrink@skillcity.nl en geef de namen en functies van de beoogde deelnemer(s) aan. Je ontvangt hierna per email ter ondertekening een aanmeldingsformulier.