Op 27 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioenopbouw per 1 januari 2015 verder te versoberen. De impact hiervan op de pensioenaanspraken van werknemers is groot.

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging:

  • De pensioenopbouw per dienstjaar wordt verder verlaagd
  • Het maximale spaarbedrag wordt met 13% verlaagd
  • Het partnerpensioen wordt verlaagd
  • Het pensioengevend salaris wordt afgetopt op € 100.000. De aftopping van pensioengevend salaris zal op het partnerpensioen een nog grotere impact hebben dan op het ouderdomspensioen (tot wel 50% daling).

Het is belangrijk dat je hierover tijdig in gesprek gaat met jouw werknemers, ondernemingsraad en indien van toepassing RvC. Om je zo goed mogelijk op deze gesprekken voor te bereiden, organiseert Skillcity in samenwerking met Van Lanschot Chabot een ronde tafel. Waldo Kamerling, pensioen consultant bij Van Lanschot Chabot, neemt jou mee door het sterk gewijzigde pensioenlandschap. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt je duidelijk wat de gevolgen van deze veranderingen zijn. We sluiten af met een borrel.

Van Lanschot Chabot

Programma 30 juni

15.45 – 16.00 Ontvangst
16.00 – 16.45 Over de gevolgen van de wetswijziging Pensioenversobering door Waldo Kamerling
16.45 – 17.30 Discussie over mogelijk te treffen maatregelen
17.30 – 18.30 Borrel

Doelgroep en aanmelden

Directieleden en HR/finance-managers van middelgrote ICT-bedrijven

Je kunt je aanmelden voor deze ronde tafel door een mail te sturen naar ben.alfrink@skillcity.nl. Afmelden is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Daarna en bij no-show brengen wij 50 euro in rekening.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Kookstudio Koksgasten in Driebergen, Engweg 2a.