Past de inrichting van jouw bestuur, of met een ander woord governance, nog wel bij de fase van jouw bedrijf en ambities? Goed bestuur is natuurlijk een containerbegrip. In deze ronde tafel gaan we dit toepasbaar maken, gebruik makend van de ervaringen van de deelnemers.

  • Wat is goed bestuur? En waarom is dat belangrijk?
  • Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is nu juist relevant voor ICT-bedrijven?
  • Wat betekent het voor jouw bedrijf en zijn stakeholders? Wat betekent het voor jou als ondernemer?
  • Hoe werkt een Raad van Commissarissen en een Raad van Advies en wat zijn de verschillen?
  • Voorbeelden en cases uit de praktijk. Vragen en dilemma’s van de deelnemers.

De round table wordt begeleid door Karin Kleingeld en Jan Plant. Beiden zijn betrokken bij de Ondernemende Commissaris. Jan is actief als participant bij Skillcity, is ICT-ondernemer en ondernemende commissaris bij ICT-bedrijven. Van daaruit neemt hij een ruime ervaring mee, die garant staat voor een inspirerende en uitdagende interactie.

Zijn er onderwerpen, dilemma’s en vragen die je wilt inbrengen, dan horen wij dit graag vooraf. Deze zullen we zoveel mogelijk meenemen in het programma. Je kunt contact opnemen met Karin Kleingeld (karinkleingeld@deondernemendecommisaris.nl en 06-44068641)

Wil je je vooraf al verdiepen in het thema? Op de site van de Ondernemende Commissaris vindt je zelftests, blogs en tips.

OC

Doelgroep

IT-ondernemers en directieleden die de instelling van een RvC of RvA overwegen, dan wel deze stap al gezet hebben. Heb je belangstelling? Geef dit dan door aan ben.alfrink@skillcity.nl.

Programma

15.15 – 15.30 uur Ontvangst

15.30 – 17.30 uur Discussie

17.30 – 18.30 uur Borrel

Locatie

Caesar Groep, Janssoniuslaan 80, Utrecht (Papendorp)

Caesar groep