Open data is de trend van de afgelopen tijd. Veel bedrijven willen er ‘iets’ mee doen, maar wat is mogelijk? De Europese wetgever biedt uitkomst: er bestaat wet- en regelgeving over hoe overheidsinstellingen hun data ter beschikking kunnen stellen, zodat bedrijven deze data kunnen hergebruiken. De economisch impact van de handel in overheidsdata wordt in Nederland geschat op jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Het is daarom logisch dat IT-bedrijven hier het fijne van willen weten.

Open data maakt de ontwikkeling mogelijk van op overheidsdata gebaseerde diensten en producten. Denk aan diensten die gebruik maken van geo-informatie, meteorologische data, wegverkeersgegevens of voertuigdata. Deze data kunnen als "open data" beschikbaar worden gesteld.

Bedrijven die overheidsdata ontvangen en verwerken moeten oppassen dat de privacywetgeving gerespecteerd wordt. Door koppeling en analyse kan data ‘verkleuren’ naar persoonsgegevens. In dat geval dien je rekening te houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hoe ga je daar mee om? Als de data ineens persoonsgegevens zijn, kan je dan je product niet meer verkopen?

Alvast inlezen in het onderwerp? Lees dan ons blog of volg ons via Twitter voor het laatste nieuws over open data.

Wat kun je verwachten in deze workshop?

Louise de Gier en Joost Gerritsen van Skillcity participant De Gier | Stam & Advocaten bespreken in deze workshop de ins en outs van open data en privacy. Er is ook voldoende ruimte om een casus voor te leggen (e-mail die vooraf naar louisedegier@degierstam.nl).

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer

 • Wat is open data? Wat mag een overheid rekenen voor overheidsdata?
 • Welke licentievoorwaarden zijn mogelijk?
 • Kunnen bedrijven eigen data als open data verspreiden?
 • Is eigendom op data mogelijk? Wanneer zijn overheidsdata persoonsgegevens?
 • Hoe ga je daar als bedrijf mee om?


Programma

 • 15.30 uur Ontvangst
 • 16.00 uur Overheidsdata en open data, Louise de Gier, advocaat
 • 16.40 uur Pauze
 • 16.50 uur If data = persoonsgegevens, then what?, Joost Gerritsen, advocaat
 • 17.20 uur Afsluiting
 • 17.30 uur Borrel

Aanmelden
De workshop is inmiddels volgeboekt.

Locatie
De Gier | Stam & Advocaten
Lucas Bolwerk 6
3521 EG UTRECHT

Over De Gier | Stam & Advocaten

De Gier | Stam & Advocaten is een nichekantoor op het gebied van ICT, intellectuele eigendom en arbeidsrecht. Het kantoor staat er om bekend op deze vakgebieden kwaliteit te leveren van het hoogste niveau. Evert van Gelderen is specialist op het gebied van intellectuele eigendom. Het kantoor adviseert onder meer over automatiseringstrajecten, auteursrecht op software, merkenrecht, overheidsdata en over nieuwe technologieën als ‘augmented reality’. De Gier | Stam & Advocaten begeleidt haar klanten ook internationaal via haar eigen netwerk van IT/IE-kantoren.

degier stam