Deze bijeenkomst is verschoven naar september. Nadere info volgt z.s.m.

In 2013 zijn negen ICT bedrijven uit het Skillcity-netwerk gestart met een ‘high performance programma’. Hierin staan de vijf succesfactoren van een excellente onderneming centraal. Dit zijn kwaliteit medewerkers, openheid en actiegerichtheid, lange termijn focus, continue verbetering en actiegerichtheid, en kwaliteit management. Gebaseerd op het gedachtegoed van Andre de Waal, expert op het gebied van prestatiemanagement en High Performance Organizations (HPO’s). Ook is hij grondlegger van het HPO Center dat wereldwijd bedrijven, non-profit en overheidsorganisaties ondersteunt op basis van Evidence Based Management (database 40.000 deelnemers) met focus op het sturen op prestatieverbetering.

hpo cover

Amis, Bergler ICT, brightONE, Ensior, Feka, Rainbow Solutions, Transfer Solutions, Truston en Winvison zijn gestart met een HPO analyse. De uitkomsten van de scan gaven richting aan verbetertrajecten bij deze bedrijven. Hierover worden de ervaringen gedeeld in netwerkbijeenkomsten en praktijkgerichte masterclasses. Winvision is op weg om een echte HPO te worden, meer hierover in de case ‘Excellent presteren bij Winvision zit verpakt in 5 spelregels’.

De ondernemers van bovengenoemde bedrijven willen 4 juli as hun ervaringen delen met andere ICT-ondernemers die geïnteresseerd zijn in performance management in het algemeen en prestatieverbetering om HPO te worden, in het bijzonder.

Locatie

brightONE IT Services, Basisweg 24, Amersfoort

Programma 4 juli

14.30 Ontvangst

15.00 HPO en kennisdeling bij overheidsdiensten, Bram van der Kamp, Programma manager Rijksbrede Benchmark Groep

15.45 Leerervaringen van één jaar HPO bij Ensior en Transfer Solutions, Alex Meingast, HPO Center

16.15 HPO aanpak bij Feka en Rainbow Solutions, Jan Willem Lokerman, projectmanager

16.45 HPO en training Effectief Leiderschap, Anke Nienhuis, HR manager brightONE IT Services

17.15 Afsluiting en Borrel

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. Er zijn per bedrijf twee vertegenwoordigers welkom.

Wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje naar ben.alfrink@skillcity.nl en geef de namen en functies van de beoogde deelnemer(s) aan. Afmelden is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Daarna en bij no-show brengen wij 50 euro in rekening.