Alles over de mogelijkheden van open data.

Open data heeft veel te bieden voor ondernemers, overheden, kennis- en maatschappelijke instellingen alsook burgers. Uit diverse studies blijkt dat de markt voor open data in de Europese Unie een potentiële waarde van 27 miljard euro heeft. Als jij wilt ontdekken hoe ook jij hier de vruchten van kunt plukken, meldt je dan aan voor Utrecht Open(t) Data op 19 juni bij Domus Medica te Utrecht. Help mee het open data beleid en praktijk met collega-ondernemers, overheden en instellingen verder uit te werken en vorm te geven. Thema’s als mobiliteit, openbare ruimte, openbaar vervoer, cultureel erfgoed, zorg, juridische voorwaarden en samenwerking zullen gedurende deze middag aan bod komen.

Het doel van deze dag is om met betrokken partijen, bedrijven, kennisinstellingen en burgers te komen tot vernieuwende inzichten, vraagstukken, toepassingen en samenwerkingsmogelijkheden met de grondstof open data. Ontdek ook jouw kansen, wees richtinggevend help het open data netwerk te verrijken. Zo help je mee om het open data beleid en praktijk verder vorm te geven en te benutten.

Open data heeft veel te bieden voor ondernemers, overheden, kennis- en maatschappelijke instellingen alsook burgers. Uit diverse studies blijkt dat de markt voor open data in de Europese Unie een potentiële waarde van 27 euro miljard heeft.

Programma

Het pogramma begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Tijdens deze inspiratie- en matchingmiddag worden de mogelijkheden van open data besproken, zowel plenair als in diverse werkateliers. De thema’s van de werkateliers zijn mobiliteit, openbare ruimte, openbaar vervoer, cultureel erfgoed, zorg, juridische voorwaarden en samenwerking. De werkateliers zijn zeer toepassingsgericht en vragen inzet van alle deelnemers. Bij jouw aanmelding kun je aangeven naar welke werkateliers je voorkeur uitgaat. Concrete vraagstukken liggen ten grondslag aan de discussies. Ook wordt een aantal nieuwe open datasets gepresenteerd.

Lees het programma op utrechtopendata.org. Je kunt je daar ook aanmelden.

Locatie

Vergadercentrum Domus Medica in Utrecht

Mercatorlaan 100
Utrecht

Klik hier voor de route

Over Utrecht open(t) data

Deze middag wordt georganiseerd door Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten en wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners, waaronder Skillcity.

utrechtopentdata