Het blijkt dat vaak onduidelijk is wie eigenaar is van de auteursrechten op programmatuur. Ondernemingen gaan er regelmatig vanuit, dat zij dat zijn omdat er een opdracht is gegeven aan programmeurs om maatwerk programmatuur te schrijven, waarvoor dik is betaald. Dit is niet correct; auteursrechten kunnen volgens de auteurswet alleen bij akte worden overgedragen. Er moeten dus expliciete afspraken over zijn gemaakt om de rechten overgedragen te krijgen.

Er ontstaan ook problemen, omdat bijvoorbeeld een softwarebedrijf freelancers inhuurt die programmeren zonder dat er geregeld wordt dat de auteursrechten op de programmatuur door de freelancers wordt overgedragen. Of dat twee partijen werken aan de ontwikkeling van programmatuur, zonder dat duidelijke afspraken gemaakt zijn over de auteursrechten.

Waarom is het eigendom van belang? Het is allereerst belangrijk om goede afspraken te maken over de rechten om je eigen exploitatie van je producten zeker te stellen. De verkoop van een IT-product kan worden verboden zonder eigendom of gebruiksrecht. Ook voor het optreden tegen namaakproducten is het van belang. Verder zal bij een eventuele verkoop van een onderneming gekeken worden naar de IE-portefeuille.

Wat kunt u verwachten?
In deze workshop neemt Evert van Gelderen van Skillcity participant De Gier | Stam & Advocaten jou op een toegankelijke wijze en met prikkelende voorbeelden mee in de ins en outs van IE in ICT. Er is ook voldoende ruimte om een casus voor te leggen (e-mail die vooraf aan evertvangelderen@degierstam.nl).

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
Welke intellectuele eigendomsrechten heeft een IT-onderneming? Wie is eigenaar: de werkgever, werknemer, freelancer, of opdrachtgever? Afspraken over broncodes. Hoe stel ik veilig dat ik de bouwstenen van mijn product voor meerdere opdrachtgevers kan gebruiken? De bescherming van software, websitevormgeving, databanken en een graphical user interface. Licenties en overdracht van rechten. Wat mag je wel/niet met Adwords i.v.m. merkrechten? Registreer ik mijn merk alleen in de Benelux of wereldwijd?

Programma

  • 15.30 uur Ontvangst
  • 16.00 uur Intellectueel Eigendom kwesties bij softwareontwikkeling
  • 17.30 uur Borrel

Aanmelden
Er is plek voor 15 ICT-ondernemers in deze workshop. Aanmelden doe je door een mail te sturen met naam, functie en bedrijfsnaam naar Ben Alfrink (ben.alfrink@skillcity.nl).

Locatie
De Gier | Stam & Advocaten
Lucas Bolwerk 6
3521 EG UTRECHT

Over De Gier | Stam & Advocaten:

De Gier | Stam & Advocatenis een nichekantoor op het gebied van ICT, intellectuele eigendom en arbeidsrecht. Het kantoor staat er om bekend op deze vakgebieden kwaliteit te leveren van het hoogste niveau. Evert van Gelderen is specialist op het gebied van intellectuele eigendom. Het kantoor adviseert onder meer over automatiseringstrajecten, auteursrecht op software, merkenrecht, overheidsdata en over nieuwe technologieën als ‘augmented reality’. De Gier | Stam & Advocaten begeleidt haar klanten ook internationaal via haar eigen netwerk van IT/IE-kantoren.

degier stam