Mogelijkheden van de datamaatschappij: hoe kun je ruwe digitale data veranderen in waardevolle informatie?

Het Kennispunt Betawetenschappen en het MKB-loket van de Universiteit Utrecht nodigen jou van harte uit voor een ‘Broodje Kennis’, een interactive sessie voor ondernemers. Onder het genot van een ontbijt hebben we het over de kansen die de datamaatschappij biedt.

Dataverzameling neemt in allerlei sectoren een steeds grotere vlucht. Denk aan uitgebreide klantbestanden, transactiegegevens, combinaties van profielgegevens van sociale netwerken, etc. Maar ook databestanden met DNA gegevens of bijvoorbeeld transportbewegingingen in de mobiele sector. Deze data herbergen een schat aan informatie die bedrijfsprocessen kunnen verbeteren of kansen bieden voor nieuwe commerciele toepassingen. De kunst is echter om de juiste informatie boven water te krijgen en deze op een juiste manier te gebruiken, ook als de informatie een bepaalde mate van onzekerheid bevat. Sprekers Arno Siebes en Linda van der Gaag zullen het deze ochtend vanuit hun eigen expertise over deze onderwerpen hebben.

Wanneer en waar?

  • Datum: 13 oktober 2011
  • Tijd: 08.00 – 09.30 uur
  • Plaats: Universiteit Utrecht, Padualaan 8, Utrecht (de Uithof). Hugo Kruytgebouw, Oostvleugel, 1e verdieping.

Univ utrecht

Deelnemen?

Skillcity nodigt ICT-ondernemers uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Voor ontbijt wordt gezorgd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meld je uiterlijk 6 oktober aan door een mail te sturen aan aanmelding@mkbloket-utrecht.nl. Je krijgt per email een bevestiging.

Over de sprekers

Prof. dr. Arno Siebes doet onderzoek naar technieken om bruikbare informatie te halen uit zeer grote databestanden. Toepassingen reiken van marketing en sales tot aan bio-informatica. Een database met gegevens over verkochte producten is een informatiegoudmijn waar je als bedrijf je voordeel mee kan doen bij het verleiden van klanten tot nieuwe aankopen. In databestanden met dergelijke gegevens zijn interessante aanknopingspunten te vinden voor het vinden van nieuwe medicijnen. Je moet wel weten hoe je daarin moet zoeken. Die methoden zijn het onderzoeksveld van professor Siebes.

Prof. dr. ir. Linda van der Gaag kijkt naar hoe kunstmatige intelligentie kan ondersteunen bij het nemen van beslissingen op basis van een groot aantal onzekere variabelen. Het draait hierbij allemaal om het op de juiste manier combineren van kansen. Zo heeft ze software ontwikkeld die het risico op varkenspest in een stallencomplex betrouwbaar kan bepalen, maar ook voor de gemeente Leiden samen met een student een model ontwikkeld dat voorspellingen kan doen over de verspreiding van criminele activiteiten over risicolocaties. De informaticaprincipes die hierbij gebruikt worden zijn ook toepasbaar bij het stellen van diagnoses en het bepalen van de werkzaamheid van nieuwe medicijnen, maar b.v. ook bij het ontwikkelen van nieuwe spamfilters.

MKB-loket