Wil jij ook snel en tegen lage kosten je mobiliteit verduurzamen? Duurzame mobiliteit is niet alleen meer een aandachtsgebeid van ministeries of multinationals. Beco, adviesbureau voor duurzame ontwikkeling, heeft onlangs een onderzoek gedaan onder 10 ICT-bedrijven uit het Skillcity netwerk naar hun CO2 uitstoot. Uit dit onderzoek blijkt dat veruit de grootste CO2-uitstoot (> 75%) veroorzaakt wordt door mobiliteit. Dat geldt voor zowel grote en kleine ICT-bedrijven. Tijd om ook de mobiliteitsbehoefte binnen jouw organistie te verduurzamen.

Het Beco duurzame mobiliteitstraject is speciaal bedoeld voor ICT-bedrijven met 25 tot 250 medewerkers en kan zowel collectief (branche of sector) als individueel worden doorlopen. Het wordt voor maximaal 6000 euro per bedrijf ondersteund door Agentschap NL. Tijdens een drietal praktische en inspirerende sessies, aangevuld met individuele gesprekken, komen zaken als preventie, meer gebruik van OV, energiezuinig wagenpark, Carbon Footprint, maar ook Het Nieuwe Werken aan de orde.

Mobiliteitstraject voor ICT-bedrijven

Het Beco Mobiliteitstraject stuurt aan op een duurzaam mobiliteitsbeleid, waar zowel op korte als lange termijn economische en milieutechnische voordelen mee behaald kunnen worden. Het geeft jou zowel strategische als concrete inzichten en maatregelen, maar ook kun je leren van collega bedrijven en inspirerende voorgangers op het terrein van duurzame mobiliteit of gerelateerde onderwerpen.

Op 27 september start een eerste traject voor ICT-bedrijven met een kick-off meeting. Deze vindt plaats tussen 10.00 – 11.30 uur. De meeting vindt plaats in het Groothandelsgebouw Rotterdam. Aansluitend brengen we een bezoek aan de Ecomobiel.

Deelnemen en meer info

Deelname aan het programma staat open voor ICT-bedrijven met 25 tot 250 medewerkers. Vertegenwoordigers van deze bedrijven kunnen zich voor de kick-off op 27 september aanmelden bij adviseur Jochem Blok (06-53715291). Vul het machtigingsformulier in en stuur dat op naar Beco.

Bij Jochem kun je meer informatie opvragen. Je kunt ook kijken op beco.nl.

Over Beco

Beco heeft in de afgelopen periode zelf stappen genomen binnen duurzame mobiliteit. Zo is met de opening van ons nieuwe kantoor in Rotterdam en Utrecht het Nieuwe Werken verder doorgevoerd en wordt van de 50 Beco-adviseurs de carbon footprint met betrekking tot het woon-werkverkeer nauwlettend gemonitord.

Ook zijn 3 Beco adviseurs door Agentschap NL erkend als mobiliteitsadviseur binnen het voucherprogramma. Dit betekent dat zij een Mobiliteitsscan mogen uitvoeren en ondersteuning kunnen bieden bij de implementatie van een pakket mobiliteitsmaatregelen.

Wat is duurzame mobiliteit?

Een duurzame invulling van vervoermanagement en logistiek van personen en /of goederen, waarbij het energieverbruik en de CO2 uitstoot tot een minimum wordt beperkt, maar bereikbaarheid, arbeidsproductiviteit en kosten gewaarborgd blijven of zelfs verbeteren. (bron: Beco)