Groei versus winst

Wat wordt 2011 voor jaar? We weten nu dat het de komende jaren hard werken blijft. Heeft de ICT ondernemer zijn organisatie daarvoor gereed? Moet de ICT ondernemer weer proberen te groeien en hoe dan? Of gaan we strategisch samenwerken middels overnames, fusies of joint ventures? Gaat dat nu makkelijker of geldt dit alleen voor bepaalde businessmodellen? Verschuiven de waarderingscriteria in 2011? Wat zijn de bestuurlijke trends voor 2011?

ICTondernemerschap2011

Samen met participant BusinessBase en haar partners organiseert Skillcity op 17 maart 2011 het congres ‘ICT ondernemerschap 2011’. Elke spreker redeneert vanuit zijn eigen invalshoek en dat zal dus uiteenlopende inzichten opleveren. Het congres is bestemd voor ondernemers, directieleden en management van ICT-ondernemingen tussen 10 en 200 medewerkers.

Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement krijg je handvatten aangereikt waarmee je in staat bent jouw businessmodel in perspectief te zetten en te ontdekken hoe en waar je kunt (bij)sturen. Die handvatten bestaan uit trends voor 2011 op het gebied van:

1. Productontwikkeling
2. Aanpassingssnelheid van de onderneming
3. Organisatie en automatisering
4. Financiering

Programma

12:00-13:00

Ontvangst en Lunch

13:00-13:30

Opening, Emo Prins, CEO BusinessBase, dagvoorzitter, en
Bas Linders, voormalig hoofdredacteur Automatisering Gids, moderator

13:30-14:00

Slinger Jansen, docent/onderzoeker Faculteit Informatics, UniversiteitUtrecht. Wat zijn voor ICT-bedrijven in 2011 de groeifactoren. Hebben bedrijven voor- of nadeelbij de mondialisering door bijvoorbeeld outsourcing. Zijn in deze tijden de professionals weerbetaalbaar.

14:00-14:30

Menno van Leeuwen, sector manager ICT, ABN AMRO Bank. ABN AMRO volgt de ICTsector op de voet. Daarvoor doet zij jaarlijks onderzoek naar de trends en verwachtingen. Welkeeffecten zie je in 2011 nu we de komende jaren nog een herfstige economische periode in desector kunnen verwachten. In welke deelsegmenten van de ICT-sector heeft de bank vertrouwen enop basis van welke uitgangspunten wordt er krediet verleend.

14:30-15:00

Guus Krabbenborg, strategy consultant ‘partner ready’ program, MicrosoftBusiness Solutions. Wat voor besturingsperikelen komen we allemaal tegen bij onze partners.Het nieuwe werken 2.0: wat doet Microsoft daarmee. Hoe maak je partners ready en voer je nieuweprogramma’s in. Zoals het ‘productivity commitment’ de opvolger van Microsoft op het nieuwewerken. Binnen Microsoft het nieuwe werken 2.0 genoemd.

15:00-15:30

Pauze

15:30-16:00

Daan Witteveen, partner Deloitte en programmaleider Deloitte TechnologyFast50. Kenmerken van ‘fast’ groeiende bedrijven en hoe duurzaam is dat. Wat zijn de kenmerkenvan deze snelgroeiende bedrijven willen zij meerdere jaren achter elkaar verschijnen in deTechnology Fast50.

16:00-16:30

Jurgen Overweg , bestuurlid stichting Platform Internet Bureaus Nederland PIBN). Alle aanbieders in de ICT en webwereld hebben te maken met overlap als het gaat om hetaanbieden van weboplossingen. De ICT en mediawereld wordt convenience. Hoe kun je jeonderscheiden in een wereld waar de klanten ook veel zelf kunnen organiseren en hoe hou je alsondernemer ook die voorsprong.

16:30-17:00

Ron Belt, partner Bluemind Corporate Finance. Hoe snel wordt er nugefuseerd en overgenomen en wat zijn goede en leuke ervaringen in 2010. Wat kunnen weverwachten in 2011 op het gebied van waarderingen. Welke businessmodellen hebben waarde in2011. Worden er in 2011 nog steeds ondernemers rijk met de verkoop van hun bedrijf.

17:00-18:00

Afsluiting en Borrel

Locatie

Het congres vindt plaats in het Auditorium van de ABN AMRO bank in Amsterdam.

Aanmelden?

Skillcity relaties hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Overige geinteresseerden kunnen zich aanmelden op www.ictondernemerschap2011.nl.

Weten hoe ICT-ondernemerschap 2010 was? Lees het hier: ‘sturen op waarde’.

Businessbase