Er kunnen veel verschillende redenen ten grondslag liggen aan de behoefte voor extra financiering. De kapitaalmarkt is net als iedere andere markt. Wie er een beroep op wil doen, doet er goed aan zich er eerst in te verdiepen om vervolgens de juiste partijen met het juiste voorstel te benaderen.

Op 4 maart a.s. organiseren Skillcity en participant Consento Corporate Finance een workshop ‘De slimste route naar financiering van ICT-bedrijven’.
Consento belicht in deze workshop de verschillen tussen de spelers op de huidige kapitaalmarkt.
Er wordt kort ingezoomd op het financieringsproces, waarbij wordt stilgestaan bij het opstellen van een informatiememorandum en meer in het bijzonder daarbinnen de financiële businesscase.

Programma

Ontvangst vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur beginnen we met de workshop, geleid door Sandra Piek en Michiel Nagelhout, beiden partner/oprichter van Consento Corporate Finance:

 • Korte introductieronde deelnemers
 • Kenmerken van kleine snelle groeiers
 • Vreemd vermogen versus eigen vermogen
 • Risicodragend kapitaal/eigen vermogen
  – Spelers
  – Marktactiviteit
 • Bancaire oplossingen/vreemd vermogen
  – Marktactiviteit
  – Producten
 • Pauze
 • Het financieringsmemorandum
 • De financiële businesscase
 • Conclusies en discussie
 • Afsluiting en borrel

De borrel begint om 17.30 uur.

Deelnemen en meer informatie

Er is plaats voor maximaal 15 ICT-ondernemers en hun financieel verantwoordelijken. Geef je op door een mail te sturen naar Ben Alfrink. Vermeld je bedrijfsnaam, naam en functie. Deelname aan de workshop is kosteloos.

Locatie

De workshop wordt gehouden in Utrecht. Het adres komt na aanmelding naar je toe.

Over Consento Corporate Finance

Consento is opgericht door Michiel Nagelhout en Sandra Piek. Wij kiezen bewust voor een bescheiden omvang met korte lijnen en veel persoonlijk contact. Toch hebben we alle expertise in huis: bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en juridisch. Bovendien beschikken we over een uitgebreid, betrouwbaar netwerk. Consento spreekt jouw taal, is onafhankelijk, betrokken, pragmatisch en objectief.

Michiel NagelhoutSandra Piek consento