PricewaterhouseCoopers onderzoekt elk jaar de ontwikkelingen in de ICT sector en vat deze samen in het Branchedocument ICT. Aan de hand van een aantal stellingen, gebaseerd op het nieuwe Branchedocument ICT en op actuele ontwikkelingen vanuit de media, leidt Bart Kemp deze rondetafel discussie. De round table vindt plaats bij Conclusion in Utrecht.

Contactpersoon is Ben Alfrink.