ICT-bedrijven uit Midden-Nederland adverteren gezamenlijk voor nieuw personeel, sturen kandidaten naar elkaar door, zetten eigen personeel flexibel op elkaars opdrachten in en bieden corporate stageplaatsen ten behoeve van de loopbaanontwikkeling van de medewerkers. Allemaal met een basis van goede afspraken en onderling vertrouwen.

Dit waren de uitkomsten van een brainstorm van Skillcity met Bas Westland van e-people over de mogelijkheden voor HR-activiteiten binnen het Skillcity netwerk.

We horen graag wat jullie van dit idee vinden. En we zijn benieuwd wat jullie plannen op het gebied van personeel zijn in 2009.

We zijn daarom zo vrij geweest om een korte vragenlijst op te stellen over jullie verwachtingen in groei en aanpak in 2009. Het invullen kost je 10 minuten. De resultaten gebruiken we om al dan niet verder vorm te geven aan onze ideeen.

De vragenlijst

 1. Welk aantal medewerkers (in FTE) had jouw onderneming in jan 2008 in dienst?
 2. Welk aantal nu?
 3. Hoeveel FTE is additioneel gemiddeld in 2008 ingeleend?
 4. Verwacht je in 2009 qua aantal medewerkers te groeien/te krimpen/te stabiliseren?
 5. Bij groei: naar welk type medewerker of manager ben je vooral op zoek?
 6. Bij krimp: welk type medewerker of manager betreft dit vooral?
 7. Denk je dat Skillcity een rol kan spelen bij de werving danwel ‘rightsizing’?
  Zo ja, waar denk je dan aan?
 8. Zou jij in een besloten omgeving overcapaciteit of sollicitanten willen delen met collega-ondernemingen binnen Skillcity?
 9. Zie jij nog andere mogelijkheden dan het delen van capaciteit en kandidaten waarin Skillcity kan assisteren in het ‘op orde brengen’ van je personeelsbestand? Zo ja, welke?
 10. Tijdens onze bijeenkomst werden ook de volgende suggesties genoemd:
  – Gezamenlijk adverteren voor personeel (meer exposure minder kosten
  – Uitwisselen van personeel ten behoeve van loopbaanontwikkeling (‘corporate stage’ )
  Zou je interesse hebben in één van deze suggesties? Zo ja, welke?
 11. Kun je aangeven wat je zeker niet zou willen delen op dit gebied met collega ondernemingen?

Inleveren enquete uiterlijk 19 december

Geef een reply op de mail en vul daarin je antwoorden in. Skillcity zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte gegevens en deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Reageren kan tot en met vrijdag 19 december, dus doe het meteen!

We zullen via de nieuwsbrief laten weten of en hoe we verder gaan met onze ideeen.

Bedankt voor het invullen en alvast fijne feestdagen!