Werken vanuit natuurlijk talent, optimaal inzetten van competenties, het laten bloeien van mensen. Dat is wat de nieuwe generatie werknemers graag wil zien van hun manager.
Tenminste, dat blijkt uit onderzoek van The Boston Consulting Group en de European Association for Personnel Management onder 1.350 managers in de EU. Daaruit kwamen de vijf belangrijkste HR-uitdagingen naar voren. Talentmanagement eindigde met stip op één.
Onder talentmanagement wordt verstaan het voorzien in de behoefte van medewerkers om zichzelf te kunnen zijn, zich te ontwikkelen en hen de mogelijkheid te bieden hun competenties (talenten) op de beste manier te kunnen inzetten.

Het is eenvoudiger gezegd dan gedaan om talentmanagement goed te implementeren, te gebruiken en te verankeren in je organisatie.

Programma

In deze round table worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Kan een bedrijf zich onderscheiden op de markt met de inzet van die talenten en kwaliteiten?
  • Voor wie: voor alle medewerkers, voor ‘high potentials’ of voor jonge medewerkers?
  • Hoe herken je talenten en hoe ontwikkel je deze?
  • Wat zijn de benefits en uitdagingen van Talentmanagement?
  • Wat vereist Talentmanagement van je organisatie?

Eric van Paridon, partner/oprichter van Communicum, en Agnes Snellers, founder en succesvol ondernemer van Transfer Solutions begeleiden samen de Round Table.

Tijdschema:

15.00– 15.30 uur Ontvangst
15.30 – 15.40 uur Opening en introductie deelnemers
15.40 – 17.30 uur Talentmanagement uiteengerafeld
17.30 – 18.30 uur Borrel

Doelgroep en deelnemen

Deze Round table is bestemd voor ondernemers en directieleden van middelgrote ICT (gedreven) ondernemingen. Belangrijk is de persoonlijke inbreng van alle aanwezigen.
Om een constructieve discussie over ieders specifieke situatie te faciliteren, is het aantal deelnemers dan ook beperkt tot 8 personen, die persoonlijk worden uitgenodigd. Heb je ook interesse, neem dan even contact op met Ben Alfrink.

Locatie

De Round Table vindt plaats bij Communicum in Soest
Adres: Vredehofstraat 11
3761 HA Soest
Klik hier voor de route. Communicum en Transfer Solutions

Skillcity participant Communicum is een trainingsbureau dat zich bezighoudt met ontplooiings-mediatie. Zij bieden programma’s waarbij de nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling en talent-ontplooiing. Communicum gaat uit van sterktes en niet van zwaktes, om het beste uit elk individu te halen. Dit doen zij door middel van inspirerende (team)programma’s en personal coaching.

Bij Transfer Solutions neemt de medewerker een centrale plaats in binnen de organisatie. Zij gaan ervan uit dat een tevreden medewerker resulteert in een tevreden klant. Dat betekent dat zij naast intensieve zorg en aandacht voor hun klanten ook veel aandacht en zorg besteden aan hun medewerkers. Door middel van coaching, opleidingen, een faciliterende managementstijl, een hoge mate van medezeggenschap en door de doelstellingen van medewerkers af te stemmen op die van de organisatie.

Communicum