Per 1 juli: ontslagrecht gewijzigd
In het kabinet is begin juli 2007 overeenstemming bereikt over een ingrijpende aanpassing van het ontslagrecht. Om u kennis te laten nemen van deze kabinetsvoorstellen organiseert Skillcity participant Van Diepen Van der Kroef Advocaten een tweetal informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij u volledig over de plannen van het kabinet en de verregaande gevolgen voor de ontslagpraktijk.

Wat betekenen de aanpassingen aan het ontslagrecht voor u?
Onder meer komen aan de orde: vervallen preventieve ontslagtoets door CWI, invoering wederzijdse scholingsplicht (ook bij tijdelijke contracten), nieuwe opzeggingsprocedure (werking opzegverboden), opzeggingsgronden, toetsing achteraf van eenzijdig gegeven ontslag, nieuwe regeling ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, wijziging regeling bij beëindiging van (opvolgende) tijdelijke contracten en nieuw systeem van wettelijk bepaalde (maximum) vergoedingen, inclusief scholingsaftrek.

Programma
Data: het seminar vindt twee keer plaats:

op donderdag 6 september en op vrijdag 7 september 2007.

15:30 uur – Ontvangst
16:00 uur – ‘Ontslagrecht op de schop’
17:00 uur – Borrel

Sprekers
Arbeidsrechtspecialisten Martin de Jong en Mijke van den Brand.

Locatie
Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Maliebaan 10a
3581 CN Utrecht
T: 030 – 236 46 00

Kijkt u voor de route op www.vandiepen.com

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om de informatiebijeenkomst bij te wonen, dan bent u van harte welkom op donderdag 6 september of op vrijdag 7 september a.s.

Uiteraard kunt u iemand meenemen. Vermeldt bij aanmelding op welke datum u komt en eventueel wie met u meekomt.

Graag uw reactie vóór 24 augustus 2007 per e-mail naar:
utrecht@vandiepen.com.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Martin de Jong, op telefoonnummer 030-2364600 of per mail: m.dejong@vandiepen.com.

Van Diepen