Vijftien IT ondernemers bespreken en bediscussiëren de visie op de Nederlandse IT industrie in een denktanksessie op 30 januari 2008.

Onderzoek PwC levert actuele toekomstvisies op de IT industrie
PwC heeft in 2007 in een uitgebreide en gedegen interviewronde onder gerenommeerde IT ondernemers en branchekenners de meest recente ontwikkelingen in de branche in kaart gebracht op de gebieden: convergentie, offshoring/outsourcing, partnerships, expansie versus specialisatie en ‘the war for talent’. De focus lag hierbij op de middelgrote en grote Nederlandse IT dienstverleners en software leveranciers

De verschillende visies en verwachtingen zijn op elkaar gelegd en hebben geleid tot de benoeming van de belangrijkste actuele thema’s voor de IT branche en een toekomstvisie hierop.

De juiste strategische ontwikkeling van de business?
Wij bespreken deze toekomstvisies graag in een selecte en informele groep van IT ondernemers, die gezamenlijk een representatieve doorsnede vormt van de IT industrie in Nederland.

PWC

Doel: de geformuleerde ontwikkelingsrichtingen van verschillende kanten kritisch bekijken en bediscussiëren.

De deelnemers zijn allen IT ondernemers of directieleden van een middelgroot of groot IT bedrijf en worden persoonlijk uitgenodigd door Ben Alfrink van Skillcity.

Steef Klop, partner van PwC, licht de belangrijkste ontwikkelingen toe en begeleidt de discussie.

Na de sessie kan er onder het genot van een borrel nog worden nagepraat.

Programma

  • 15.00 – 15.30 uur Ontvangst
  • 15.30 – 15.40 uur Opening en introductie deelnemers
  • 15.40 – 17.30 uur Belangrijkste ontwikkelingen IT branche en visies hierop, inclusief discussie met deelnemers (Steef Klop, PwC)
  • 17.30 – 18.30 uur Netwerkborrel

Locatie

De Round Table vindt plaats bij PwC in Utrecht (Rijnsweerd).
Adres: Newtonlaan 205
3508 AB UTRECHT
Klik hier voor de route.