Op 24 oktober organiseert Skillcity in samenwerking met the Netherlands Business Support Office in Amerika een round table met als thema ‘bridging the US’. Voor deze round table nodigen we 10 ondernemers van ICT en nieuwe mediabedrijven uit die geinteresseerd zijn in of concrete plannen hebben om een vestiging in Amerika te gaan opzetten.
De round table behandelt op interactieve wijze verschillende aspecten en onderwerpen die van belang zijn: zakendoen met Amerikanen, werkcultuur, juridische aspecten, contacten leggen, mogelijkheden voor business ondersteuning en het benaderen en vinden van venture capital.

Ella van Gool, chief representative van het bij Silicon Valley gevestigde NBSO zal de round table begeleiden. Spreker Erik Storteboom is Manager Dutch Desk USA van de Rabobank.

rabobank

Programma

  • 14.30 uur Ontvangst
  • 15.00 uur Welkom en kennismaking
  • 15.10 uur Zakendoen in de VS, korte toelichting, Ella van Gool, NBSO
  • 15.30 uur Bankieren in de VS, Erik Storteboom, Manager Dutch Desk USA
  • 15.45 uur Discussie
  • 17.15 uur Borrel
  • 18.30 uur Afsluiting

Deelnemen

Deelname aan de round table is op persoonlijke uitnodiging. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ben Alfrink.

Locatie

De round table vindt plaats bij Rabobank Nederland, Croeselaan Utrecht.

Ondersteuning voor internationaal ondernemen

De stap naar Amerika is er één die niet zonder risico is! Daarom ondersteunt het ministerie van Economische Zaken actief het Nederlandse bedrijfsleven en dit zowel vanuit Nederland als Amerika.

Een mooi voorbeeld hiervan was het derde ‘High Tech Connections Forum’ in San Francisco van 23 t/m 25 september, waar het NBSO een mede-organisator is. Dit event, dat geiniteerd is door Economische Zaken en de Amerikaanse Ambassade, stimuleert technische innovatie, new business, kennisuitwisseling en biedt enorme netwerkmogelijkheden tussen bedrijven, instellingen en universiteiten uit de Verenigde Staten en Nederland.

Daarnaast organiseert het NBSO, samen met het NOST en NFIA, van 10 tot 14 december voor de tweede maal de ‘Netherlands Technology Showcase‘. Binnen deze opzet ligt de focus op het interesseren van van Amerikaanse Venture Capitalists in Nederlandse bedrijven. Deelnemers krijgen inhoudelijke ondersteuning bij het positioneren en presenteren van hun bedrijf voor deze volle zaal met financierders. Bekijk het programma van de vorige Netherlands Technology Showcase om een duidelijk beeld te krijgen van het event.

De EVD is als agentschap van het ministerie van Economische zaken de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het faciliteren en het stimuleren van internationaal ondernemen en internationale samenwerking.

The Netherlands Business Support Office (NBSO) acts as a liaison for Dutch companies and their American counterparts. It’s an agency from the Netherlands Ministry of Economic Affairs. The organization promotes Dutch technology, sustainable and bio-tech firms interested in expanding their operations, developing business connections, and finding sources of finance in Silicon Valley. NBSO offers its clients information on critical business issues, such as legal, HR, compliancy and the US tax system. The organization provides Dutch clients with insights in current business trends and models used in the US in general and in the Silicon Valley in particular.