Beste Skillcity-deelnemer,

Na 6 jaar is het zover…

Wij laten voor het eerst een gepland event niet doorgaan. Het gaat om ons Skillcity Cafe van donderdag 29 maart a.s., waarvoor jij je eventueel hebt opgegeven. We wilden hier het idee van de start van een nieuw netwerk toetsen. Dat laatste gaan we nog wel doen, in de vorm van een op een ander moment door ons te organiseren round table, waarvoor we een aantal voor dit onderwerp relevante partijen zullen uitnodigen.

Bij nader inzien biedt het format van een Cafe onvoldoende ruimte om de toetsing goed te kunnen doen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

We zullen zeker geen gewoonte maken van het afblazen van een bijeenkomst.

Mocht je nog vragen hebben over het idee van een op te starten nieuw netwerk van ‘masters in IT’, neem dan even contact met ons op.