Skillcity organiseert samen met Van Diepen Van der Kroef Advocaten een themasessie over arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer.

De arbeidsmarkt trekt weer aan, waardoor de beschikbaarheid van deskundige medewerkers afneemt. Er zijn nog wel oudere, ervaren medewerkers beschikbaar die je voor bepaalde tijd zou willen inhuren. Er wordt meer gebruik gemaakt van freelancers. Thuiswerken is ingeburgerd.

Programma:

Van Diepen Van der Kroef behandelt de laatste actualiteiten in het arbeidsrecht in het seminar ‘Actualiteiten arbeidsrecht voor ict-bedrijven’ dat op vrijdag 23 maart plaatsvindt bij hun op kantoor in Utrecht. Zij doen dit aan de hand van de drie fases waarin de relatie met de werknemer kan verkeren: in dienst treden en aangaan van de arbeidsovereenkomst, tijdens de arbeidsovereenkomst en bij ontslag.

Het seminar begint om 15.00 uur en eindigt met een borrel.

  • 14.30 uur – Ontvangst
  • 15.00 uur – Welkom
  • 15.10 uur – Een werknemer in dienst nemen
  • 15.40 uur – Problemen tijdens de arbeidsovereenkomst
  • 16.10 uur – Pauze
  • 16.30 uur – Overzicht ontslagwijzen en actuele praktijk
  • 17.00 uur – Netwerkborrel

Toelichting op de onderwerpen:
Een werknemer in dienst nemen – Juridische vormgeving arbeidsrelaties. Aanneming van werk; overeenkomst van opdracht (freelance contract); uitzendovereenkomst; verschillende arbeidsovereenkomsten (vast, tijdelijk, afroepovereenkomst, min-max overeenkomst), arbeidsovereenkomst met 65-plussers. Offshoring. Aandacht wordt besteed aan veel gemaakte fouten in arbeidscontracten en er wordt kort ingegaan op bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (concurrentie-, geheimhoudings- en intellectuele eigendomsbeding).

Problemen tijdens de arbeidsovereenkomstArbeidsongeschiktheid.Sinds 2004 draagt de werkgever zelf de kosten van de eerste twee ziektejaren van zijn werknemers (al dan niet via een verzekering). Deze periode kan door het UWV verlengd worden. Het is dus zaak om een adequaat ziekteverzuimbeleid te voeren. Aan de orde komen: wat is arbeidsongeschiktheid (ZW/WIA), loondoorbetaling bij ziekte (welk loon / gevolgen wisselende arbeidsduur), ziektegeschillen (“deskundigen-oordeel”), sancties in het kader van ziekte (wanneer geen recht op loondoorbetaling), aanbieden van passende arbeid, ziekteverzuim en secundaire arbeidsvoorwaarden (lease-auto, opbouw vakantiedagen e.d.).

Wijziging arbeidsovereenkomst. Behandeling in hoofdlijnen van regelgeving en rechtspraak bij (eenzijdige) aanpassing arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer in geval van functiewijziging (demotie), aanpassen werktijd of standplaats; wijzigen arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden); mogelijkheden tot het opnemen van een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst.

Overzicht ontslagwijzen en actuele praktijk. Aan de orde komen: ontslag in de proeftijd; de ontslagprocedure via het CWI; ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter; ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden (de vaststellingsovereenkomst); de gevolgen van de nieuwe WW-regels voor ontslagprocedures; ontslag van oudere werknemers.

Van Diepen Van der Kroef

Voor wie is het seminar bestemd?
Alle ict-ondernemers en personeelfunctionarissen van ict-bedrijven uit Midden-Nederland zijn welkom. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers.

Aanmelden en locatie
Stuur een mail met jouw aanmelding naar: arbeidsrecht@skillcity.nl.

Het seminar zal plaatsvinden op het kantoor van Van Diepen Van der Kroef Advocaten:
Maliebaan 10a
3581 CN Utrecht
T: 030 – 236 46 00
Route: www.vandiepen.com