Financiers claimen meer dan 10 investeringsvoorstellen per week te ontvangen. Hoe zorgt u ervoor dat uw verhaal eruit springt?

Een goed onderbouwd financieringsmemorandum is cruciaal bij het verkrijgen van financiering. Consento Corporate Finance geeft in deze workshop inzicht in de wijze waarop een dergelijk memorandum wordt samengesteld. Consento heeft deze workshop al meerdere keren met succes gegeven.

Behandeld worden de stappen om te komen tot een consistent informatiememorandum, waarin zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten aan de orde komen. Theorie en best-practices komen aan de orde.

consento

Het programma:

  • 14.30 Ontvangst
  • 15.00 Welkom
  • 15.05 Introductie, Consento Corporate Finance en Arinco
  • 15.10 De financieringsbehoefte en de kapitaalmarkt, Sandra Piek Partner Consento Corporate Finance
  • 15.30 De financiële businesscase, Michiel Nagelhout, Partner Consento Corporate Finance
  • 16.15 Pauze
  • 16.30 Het financieringsmemorandum, Sandra Piek
  • 17.15 Waarderingsmethodieken, Michiel Nagelhout
  • 17.45 Vragen en afsluiting
  • 18.00 Borrel

Aanmelden en deelnemers
Er is plaats voor 15 ICT-ondernemers. Aanmelden: via Skillcity inside, rechtsboven in het scherm. Kijk bij uw profiel – bijeenkomsten. Of door een mail te sturen naar consento@skillcity.nl.

Lokatie
Op kantoor bij Consento:

Maliestraat 7
3581 SH Utrecht
T: 030 – 239 40 20