PWC

De eerste Round Table vond plaats op woensdag 2 maart bij PwC. Deelname was op uitnodiging.

Vijftien IT-ondernemers bespraken en bediscussieerdren vier toekomstscenario’s voor de Nederlandse IT industrie in een intensieve denktanksessie op 2 maart 2005.

Onderzoek PwC levert vier mogelijke toekomstscenario’s IT industrie
PwC heeft in 2004 in een intensieve en gedegen interviewronde onder gerenommeerde IT-ondernemers en branchekenners de meest recente ontwikkelingen in de branche in kaart gebracht en vertaald naar de belangrijkste business issues. De focus lag hierbij op de middelgrote en grote Nederlandse IT-ondernemingen.

De verschillende visies en verwachtingen zijn op elkaar gelegd en hebben geleid tot de benoeming van de belangrijkste actuele thema’s voor de IT-branche en vier mogelijke toekomstscenario’s.

De juiste strategische ontwikkeling van de business?
Deze mogelijke scenario’s werden besproken in een selecte en informele groep van IT-ondernemers, die gezamenlijk een representatieve doorsnede vormen van de IT industrie in Nederland. De deelnemers waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Doel: de geformuleerde ontwikkelingsrichtingen van verschillende kanten kritisch bekijken en bediscussiëren. Keuzes maken voor het meest waarschijnlijke scenario.

De deelnemers zijn allen ondernemers of directieleden van een middelgroot of groot IT-bedrijf.

Steef Klop, partner van PwC, lichtte de belangrijkste ontwikkelingen toe en begeleidde de discussie.