Op 13 mei 2004 organiseerde de PvdA in samenwerking met Skillcity een ronde tafelgesprek met ondernemers uit de Creatieve Industrie over de stand van zaken en de toekomst mogelijkheden, waarbij speciale aandacht kan worden besteed aan de rol van diverse bestuurslagen ter stimulering van deze industrie.

De ondernemers van Rhinofly en Func. Internet Integration en een vertegenwoordiging van de 1e en 2e kamer en Provinciale Staten praatten met elkaar aan de hand van 6 concrete vragen over “de beweegredenen van ondernemers in Utrecht in relatie tot de industrie" en gaven zo de PvdA een breder begrip geven van de werkzaamheden en de toekomst mogelijkheden. De round table vond bij Func. plaats.