Financiers claimen meer dan 10 investeringsvoorstellen per week te ontvangen. Hoe zorgt u ervoor dat uw verhaal eruit springt?

Een goed onderbouwd financieringsmemorandum is cruciaal bij het verkrijgen van financiering. Consento Corporate Finance geeft in deze workshop inzicht in de wijze waarop een dergelijk memorandum wordt samengesteld. Consento heeft deze workshop eerder met succes gegeven.

Behandeld worden de stappen om te komen tot een consistent informatiememorandum, waarin zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten aan de orde komen. Per onderdeel van de workshop brengt de heer J. Dunnink, voormalig DGA van DataExpert te Veenendaal, nu actief als informal investor, zijn praktijkervaring in. Een interactief onderdeel van de workshop vormt een te behandelen praktijkcase.

Aan de sessie namen 15 ondernemers deel.

Het programma zag er als volgt uit:

  • 16.00 Welkom Ben Alfrink, Skillcity
  • 16.05 Introductie Consento Corporate Finance en de heer J. Dunnink, Sandra Piek, Partner Consento Corporate Finance
  • 16.10 De financieringsbehoefte en de kapitaalmarkt, Sandra Piek
  • 16.25 De financiele businesscase Michiel Nagelhout, Partner Consento Corporate Finance
  • 16.50 Het financieringsmemorandum, Sandra Piek
  • 17.15 Introductie & behandeling praktijkcase
  • 17.45 Vragen en discussie
  • 18.00 Afsluiting en borrel in de slotgewelven